Tabblad 2 Weergave instellingen

Ook dit tabblad bestaat uit 3 delen, het eerste deel gaat over de weergave van de legenda, het tweede over de weergave van de symbolen in de legenda en de derde over de weergave van de Patterns in de legenda.


Weergave opties Legenda

Plaats omlijning om legenda-items

Met behulp van de optie “Plaats omlijning om legenda-items” kun je kiezen of er wel of niet belijning om de legenda moet worden geplaatst.

Met optie “Plaats omlijning om legenda-items” aangevinkt:

  

Met de optie “Plaats omlijning om legenda-items” uitgevinkt:


Plaats groepsnamen

De optie “Plaats groepsnamen” is bedoeld om aan te geven of er wel of niet aparte kopjes voor de individuele groepen moeten worden aangemaakt. Een groep is hierin een aantal legenda items met dezelfde NLCS-status. Zo kan er een groep voor de status “Nieuw” of “Vervallen” worden aangemaakt, afhankelijk van de in het sheet model aanwezige grafische elementen.

Als er geen groepsnamen gebruikt worden dan zal de NLCS status als suffix achter de naam van het betreffende element staan (b.v. Boom (N).

Zie de voorbeelden hieronder:

“Plaats groepsnamen” aan:

“Plaats groepsnamen” uit:

De betekenis van de status suffix is als volgt:

  • N = Nieuw
  • B = Bestaand
  • V = Vervallen
  • R = Revisie
  • T =Tijdelijk
  • en X = Onafhankelijk van status.


Gebruik vertaallijst

In sommige gevallen zijn de omschrijvingen in de legenda niet duidelijk genoeg of wil je misschien andere omschrijvingen. De omschrijving wordt door de legendatool uit de laagnaam afgeleid en dat kan resulteren in de omschrijving "inrichtingselement inrichtingselement paal" terwijl "paal" misschien wel genoeg zou zijn. 

De teksten zijn in principe wel aan te passen, maar als er dingen wijzigen in de tekening en de legenda geregenereerd wordt dan zijn je wijzigingen verdwenen. En als je de legenda 'dropt' en dan aanpast, dan kun je de legenda niet meer regenereren en worden wijzigingen in de tekening niet meer toegevoegd aan de legenda.


Een betere optie is mogelijk om een vertaallijst te maken. Dat is een Excel-lijst met daarin de namen die standaard uit NLCS komen en de gewenste omschrijvingen. Zie de configuratie-handleiding voor het maken van de vertaallijst en het toepassen van deze vertaallijst.


Cluster op hoofdgroepen

Door het clusteren op hoofdgroepen worden de elementen niet gesorteerd op soort element (dus lijnen bij elkaar, symbolen bij elkaar etc.), maar op hoofdgroep. Dus alle objecten van hoofdgroep Groen bij elkaar en alle objecten van hoofgroep Riolering ook.


Hoofdlettergebruik

Hiermee regel je het hoofdlettergebruik binnen de legenda. Je kunt dus zelf kiezen of je alleen hoofdletters wilt of elke woord wil laten beginnen met een hoofdletter.


Textstyle

Hier kies je de tekststijl voor de legenda:

Instellingen voor Symbolen

Toon symboolnaam i.p.v. objectnaam: zorgt ervoor dat de omschrijving niet afgeleid wordt uit de objectnaam (laagnaam), maar uit de symboolnaam.

Toon alle unieke voorkomens op een laag: Als je bijvoorbeeld meerdere symbolenop één laag hebt staan, dan worden alle gebruikte symbolen opgenomen in de legenda.


Instellingen voor Patterns

Toon pattern symboolnaam i.p.v. objectnaam: De omschrijving van het pattern wordt getoond in de legenda en niet de objectnaam (laagnaam).

Toon alle unieke voorkomens op een laag: Als er meerdere patterns voorkomen op één laag dan worden die alle gebruikte patronen opgenomen in de legenda.