Tabblad 3 - Extra instellingen


Verschaling symbolen

In dit eerste blok kun je aangeven wat er moet gebeuren met de schaal van de symbolen in de legenda.


 • Cell schaal behouden
  Standaard wordt de cell verschaald zodat deze past in de legenda, hierdoor worden alle cellen ongeveer even groot ook al is de schaal van de cellen in de tekening heel verschillend. Met de optie 'Cell schaal behouden' wordt de cell weergegeven op de grootte die ook toegepast wordt in de tekening. Er wordt hierbij geen extra ruimte gemaakt voor de cellen die dan 'te groot' uitvallen de regelafstand blijft namelijk gelijk:
 • Extra verschalingsfactor symbolen
  Deze optie is alleen beschikbaar als 'Cell schaal behouden' aangezet is. De schaalfactor verschaalt hierbij alle cellen:

  In het voorbeeld zie je dezelfde legenda als hierboven, maar dan met een schaalfactor van 0,5.
  (Let op! Je gebruikt hier een komma om een factor lager dan 1 aan te geven).

 • Symboolbox grootte
  De 'symboolbox' is de ruimte waarin de cell gepast wordt door de legendatool. De tool kijkt hoe groot de cell is en verschaalt deze zo dat die netjes in de 'symboolbox' past. Als je de symboolbox grootte aanpast naar 2 dan ziet dat er zo uit:

Instellingen omschrijvingen

De volgende instellingen hebben betrekking op de omschrijvingen in de legenda:


 • Lengte legenda lijnen
  Met deze optie bepaal je de lengte van de weergegeven lijnen bij de objecten