Optimize NLCS CE - Configuratiehandleiding

Versiebeheer van de databases
Bij het starten van de applicatie worden in de MessageCenter van MicroStation de versies van de database bestanden weergegeven. Database variabelen ...
Ma, 9 Mei, 2022 at 2:49 PM
BIM-, Optimize- en Clientomgeving
De applicatie maakt gebruik van celllibraries, resource bestanden, dgnlibs, fonts enzovoorts. Deze data staat in een zogenaamde ‘MicroStation’ structuur. ...
Ma, 9 Mei, 2022 at 2:51 PM
NLCS Objecten
De basis voor de ordening van informatie in digitale CAD modellen (lagenstructuur) wordt gevormd door een coderingssystematiek. Laagnamen worden opgebouwd u...
Ma, 9 Mei, 2022 at 2:54 PM
NLCS - Element
Een ELEMENT is een (onderdeel van de) grafische representatie van een (SUB)OBJECT, een maatvoeringstijl of een tekststijl. Een ELEMENT is onderdeel van ee...
Ma, 9 Mei, 2022 at 2:59 PM
Update tooling na installatie nieuwe release
Altijd na het installeren van een nieuwe Optimize release moeten de volgende twee key-in’s gedraaid worden: Key-in: OPTIMIZE.OBJECT UPDATE CLIENT SYMBOOL ...
Ma, 9 Mei, 2022 at 3:02 PM
Symbolen toevoegen aan NLCS
Behalve objecten in de vorm van lijnen, bogen etc. kun je ook cellen toevoegen aan Optimize NLCS. Deze cellen dienen natuurlijk conform NLCS gemaakt te zijn...
Ma, 9 Mei, 2022 at 3:03 PM
MicroStation Cell in de NLCS
NLCS Celllibrary Een cell (symbool) uit de NLCS wordt altijd opgeslagen in een celllibrary die hoort bij een NLCS hoofdgroep. Er kunnen verschillende c...
Ma, 9 Mei, 2022 at 3:40 PM
Schaalbare objecten en andere achtervoegsels
In de NLCS wordt onderscheid gemaakt tussen schaalbare objecten en niet schaalbare objecten. Een schaalbaar symbool (cell) moet in MicroStation worden aang...
Ma, 9 Mei, 2022 at 3:43 PM
Hoe is de cell in NLCS gekoppeld aan een object
Een cell is gekoppeld aan een object op basis van de cellnaam minus de Status-aanduiding en minus het achtervoegsel SO, SOD enz.. Dus voor de in de vorige ...
Ma, 9 Mei, 2022 at 3:48 PM
Cell toevoegen aan de NLCS
Cell aanmaken zoals gebruikelijk in MicroStation. Let op dat cell opgeslagen wordt in juiste celllibrary en met de gewenste naam. (Let op eventuele status...
Ma, 9 Mei, 2022 at 3:50 PM

The People Group


The People Group levert kwalitatieve technische dienstverlening, innovatieve software en trainingen. Hoe? Door de nieuwste technieken, inzet van de beste technisch specialisten en allerlaatste technologieën. Maar ook door de diverse werkvelden met elkaar te verbinden.