Optimize NLCS CE - Configuratiehandleiding

Welke cellen worden gekoppeld aan object
Stel je wil een cell koppelen aan NLCS object BOOM. Het programma zoekt allereerst naar alle cellen met de naam SGR-BOOM, en met eventuele voorvoegsels (st...
Ma, 9 Mei, 2022 at 3:51 PM
Cellen die gedetailleerder zijn
Als het nodig is om objecten op te splitsen, bijv. kastanjeboom, eik, knotwilg, kunnen hiervoor cellen aangemaakt worden met cellnamen als hieronder: SGR-BO...
Ma, 9 Mei, 2022 at 3:53 PM
Koppelen van gedetailleerdere cellen aan een object
Eerder hebben we al gezien dat het programma allereerst zoekt naar alle cellen met de naam SGR-BOOM, en met eventuele voorvoegsels (status) en achtervoegsel...
Ma, 9 Mei, 2022 at 3:58 PM
Gedetailleerde cell toekennen aan een ander object
Stel je hebt bijvoorbeeld het  NLCS object BOOM_ ESDOORN. Het kan handig zijn een object te splitsen in één of meerdere gedetailleerdere objecten. A...
Ma, 9 Mei, 2022 at 4:00 PM
Optimize Hoofdvenster
In het Hoofdmenu zie je bij een object een overzicht van de beschikbare cellen van de actieve status op dat moment. Hieronder zie je dat voor de status Nie...
Ma, 9 Mei, 2022 at 4:01 PM
SnelZoeker
In de SnelZoeker, bij het koppelen van object en symbool aan een menu item, zie je een volledig overzicht van de via de SnelZoeker Beheren gekoppelde symbol...
Ma, 9 Mei, 2022 at 4:02 PM
Koppeling tussen object en cel(len), cellkoppeling
Technisch gezien is er in de database een tabel-object met kolom 'sobject', hier wordt de cellkoppeling opgegeven. In geval van object BOOM: SGR...
Ma, 9 Mei, 2022 at 4:03 PM
Koppeling objectnaam en cellnaam
Er is geen koppeling tussen objectnaam en cellnaam. Maar het is een goede gewoonte om de cellnaam enigszins parallel te laten lopen met objectnaam. In de ...
Ma, 9 Mei, 2022 at 4:04 PM
Dialog Object toevoegen (Optimize Objecten beheren)
Hier zie je een overzicht (S object) van alle cellen die gekoppeld zijn:   
Ma, 9 Mei, 2022 at 4:05 PM
Waar is de koppeling te zien?
Als we dit bekijken voor ons voorbeeld: NLCS object BOOM In de 1e kolom wordt door het programma de naam van de celllibrary weergegeven van hoofdgroep ...
Ma, 9 Mei, 2022 at 4:06 PM

The People Group


The People Group levert kwalitatieve technische dienstverlening, innovatieve software en trainingen. Hoe? Door de nieuwste technieken, inzet van de beste technisch specialisten en allerlaatste technologieën. Maar ook door de diverse werkvelden met elkaar te verbinden.