Het toetsenbord bevat een twaalftal functietoetsen (F1 tot en met F12) en ik denk dat er veel mensen zijn die niet weten dat je hier ook binnen MicroStation van alles mee kunt doen. Dus hier een overzichtje van de werking van Functietoetsen:

F1 Opstarten Help

F2 Er verschijnt een menu waarmee je tasks kunt uitklappen

F3 Het "Main Menu" verschijnt in een menu:

F4 De openstaand task wordt weergegeven als menu:

F5 Weergeven van de View Attributes:

F6 Het venster van de "Saved Views" verschijnt:

F7 Niet toegekend (dus die doet niets tenzij je er zelf een actie aan toekent via pulldownmenu Workspace > Function Keys)

F8 Zet het Grid aan (en uit)

F9 Brengt de cursor naar het Key-in-venster. Als de Key-in nog niet aan staat, dan wordt deze aangezet. De Key-in is het venster in MicroStation waar je commando's kunt intypen. Sommige commando's zijn alleen beschikbaar via de Key-in. De Key-in kan 2 verschijningsvormen hebben de klein gedockte versie of de grote versie:

Dit venster verdwijnt overigens weer na een aantal seconden. Het venster dat je opent via pulldownmenu Utilities > Key-in blijft wel in het venster staan en kan gedockt worden.

F10 Hiermee verleg je de focus naar het Toolsettingsvenster en als dat venster er niet is dan wordt het geopend. Als de focus op dat venster ligt dan kunnen de opties met behulp van de Alt-toetsen geactiveerd worden.

Bijvoorbeeld:

Als het commando Smartline geactiveerd wordt dan krijg je het volgende Toolsettingsvenster:

Als je dan de Alt-toets ingedrukt houdt en de S (van Segment Type) intypt dan klapt het venster achter Segment Type open:

En kun je met Alt+A de boog-optie activeren. 
Zo kun je elke optie in het scherm actief maken door de onderstreepte letter in het woord te combineren met Alt, dus Alt+V voor Vertex Type en Alt+J voor Join Elements.

F11 Hiermee wordt Accudraw geactiveerd. Als Accudraw nog niet aan staat dan wordt deze aangezet. Is Accudraw al wel aangezet dan gaat met F11 de focus naar Accudraw (dat laatste gaat ook met de spatiebalk!)

F12 Brengt de focus naar "Home", als je gebruik maakt van Accudraw dan is na het indrukken van F12, de focus niet meer op Accudraw.

Deze functietoetsen kun je ook nog combineren met CTRL, SHIFT en ALT. Je kunt de functies hierachter ook zelf invullen of aanpassen in pulldownmenu Preferences > Function Keys.

Standaard staan ze als volgt ingesteld:

CTRL+F1 Het scherm voor de Models verschijnt:

CTRL+F2 Het scherm met de References verschijnt.

CTRL+F3 Het scherm met de Rasters verschijnt.

CTRL+F4 Het scherm voor de Point Clouds verschijnt.

CTRL+F5 Het scherm voor de Saved Views verschijnt.

CTRL+F6 De Levelmanager wordt geopend.

CTRL+F7 Level Display wordt geopend.

CTRL+F8 Het scherm voor de Cell-bibliotheken wordt geopend.

CTRL+F9 Het scherm voor het instellen en opslaan van ACS wordt geopend (een ACS is een Auxilary Coordinate System en is een coördinaatsysteem dat je kunt instellen om het tekenen gemakkelijker te maken, wordt veel gebruikt in 3D)

CTRL+F10 Element Information wordt geopend.

CTRL+F11 Project Explorer wordt geopend.

CTRL+F12 Item Sets-venster wordt geopend. Item sets zijn de opvolgers van de tags.

De combinaties met SHIFT hangen af van het aantal getoonde opties in Toolbar Attributes. De standaard instellingen zien er zo uit:

En dan krijg je onderstaande resultaten:

SHIFT+F1 Activeren Element Templates.

SHIFT+F2 Activeren Levels.

SHIFT+F3 Kleurentabel activeren.

SHIFT+F4 Lijnstijlen activeren.

SHIFT+F5 Lineweights activeren.

SHIFT+F6 Transparantie activeren.

SHIFT+F7 Priorities activeren.

SHIFT+F8 t/m F12 zijn dan niet gedefinieerd.

Zet je alle mogelijke functies aan in de Toolbar (dat doe je door met je rechtermuisknop op een icoon in de toolbar te klikken en in de lijst te kiezen voor "Show All". De Toolbar ziet er dan als volgt uit:

De functies "schuiven" dan door dus:

SHIFT+F1 Activeren Element Templates.

SHIFT+F2 Lagenfilters activeren.

SHIFT+F3 Lagen activeren.

SHIFT+F4 Kleurentabel activeren.

SHIFT+F5 Lijnstijlen activeren.

SHIFT+F6 Lineweights activeren.

SHIFT+F7 Class activeren.

SHIFT+F8 Transparantie activeren.

SHIFT+F9 Priority activeren.

De overige functietoetsen zijn nog niet gedefinieerd.

De combinaties met ALT zijn ook allemaal nog vrij.

Dus als je graag met toetsen werkt dan gaat dit je tijd schelen, moet je wel eerst even de combinatie onthouden.