Dit artikel stond in MicroVisie jaargang 11 - 2 en is geschreven door Mark Stals.

Steeds meer oplossingen van Bentley zijn ‘dynamisch’

In MicroStation V8i zijn veel nieuwe 3D functionaliteiten toegevoegd. Eén van deze functionaliteiten is het concept Dynamic Views. Via dit concept is het mogelijk interactieve doorsneden te maken en deze in een view te tonen. Als de doorsnede wordt aangepast dan wijzigt het view, waarin de doorsnede wordt getoond, dynamisch mee. Dynamic Views is een concept, het is geen apart commando maar een reeks van commando’s en handelingen; de zogenaamde Dynamic Views workflow. In dit artikel behandelen we alleen de eenvoudige manier om een Dynamic View te maken. In volgende V8i versies zijn de Dynamic Views met meer functionaliteiten uitgebreid. Het maken van een Dynamic View is onder te verdelen in verschillende stappen.

1 Doorsnede maken

De eerste stap is het maken van een doorsnede, in dit geval in het bovenaanzicht van een 3D model. Een doorsnede maken met het nieuwe commando Fitted Section. Dit commando is terug te vinden in de View Toolbox.

Met de eerste optie: XY-plane kunt u een doorsnede maken in het bovenaanzicht. Het 3D model wordt exact door midden gesneden. U kunt de hoogte aanpassen door het view dynamisch te draaien. Selecteer vervolgens de ‘section clip’, het gestippelde vierkant om het 3D-model, waarmee de wijzigingshandles zichtbaar worden.

 figuur 1

Als u met Element Selection op de groene Edit Handle klikt (figuur 1) kunt u de doorsnedehoogte aanpassen. Via een rechtermuisklik op de groene Edit Handle kunt u de richting omdraaien.

 figuur 2

Met de blauwe Side Edit Handles (figuur 2) kunt u het Clip Volume bepalen. Als u een doorsnede genereert dan worden de doorgesneden vlakken automatisch getoond met de Display Style Cut. De weergave kan enigszins aangepast worden via het dialoogvenster Display Styles.

2 Saved Views

Het is handig om van een doorsnede een Saved View te maken. Het Saved Views dialoogvenster is voortaan te activeren via het vierde icoon in de Primary Tools. In het dialoogvenster "Create Saved View", zijn voortaan "View Types" beschikbaar.

Naast het standaard "View Type" "Saved View" zijn de "Dynamic View types" "Section" (doorsnede), "Elevation" (doorsnede), "Front / Right", "Detail" (detail) en "Plan" (doorsnede Top) "view" aanwezig. Bij het creëren van doorsneden wordt automatisch één van deze view-types gegenereerd (zie volgende alinea). Omdat in dit voorbeeld een doorsnede is gemaakt in het Top view, kiezen we "Saved View Type": "Plan View".

3 Doorsneden genereren in plot compositie

Vervolgens kan in een Sheet model een plotcompositie worden samengesteld en in het "Plan View" weer doorsneden gegenereerd. Daarvoor moet eerst het "Saved View" "Plan View" in het sheet model worden geplaatst. Dit kan tegenwoordig via drag & drop. Open het Saved View dialoogvenster en sleep het "Plan View" in het Sheetmodel (figuur 3).

4 Secties genereren

De laatste stap is het genereren van sectie doorsneden. Dit kan met het commando Place Section Call-out, het eerste commando in de Detailing Symbols toolbox (figuur 4).

Eerst moet, in het sheet model, het "Plan View" geactiveerd worden. Vervolgens kan de sectie doorsnede worden bepaald. Met de CTRL knop kunnen er stappen ingevoegd worden. De sectie lijn wordt bepaald via een Detailing Style. Als de optie Create Section View aanstaat dan wordt automatisch een section Saved View gegenereerd. Dit saved view kan weer via drag & drop in het sheetmodel worden gesleept.

Resultaat

Als het 3D model of één van de doorsneden wordt gewijzigd, dan worden automatisch alle gerelateerde views aangepast > Dynamic Views.