Dit is een artikel in meerdere delen, dit is deel 2 en gaat alleen maar over teksten.

Teksten

MicroStation heeft veel verschillende manieren om tekst te plaatsen en ook in de tekststijl zitten meer mogelijkheden dan AutoCAD kent. Daarnaast kent MicroStation ook nog een leuke functie om opeenvolgende nummers te plaatsen. Ik heb hier alle interessante features op een rij gezet:

Teksten plaatsen

Om te beginnen vind ik de volgorde waarin het tekstcommando werkt eigenlijk best wel prettig. MicroStation vraagt je namelijk om eerst de tekst te typen en daarna pas te plaatsen. En omdat de tekst in je tekstvenster blijft staan kun je gemakkelijk dezelfde tekst meerdere keren plaatsen.

Bij het plaatsen van de tekst zie je in je toolsettingsbox de volgende methodes voor het plaatsen van tekst:

By Origin

De meest voor de hand liggende: De tekst hangt aan je cursor en je plaatst deze waar je wilt. Het aangrijpingspunt (Justification) is bepaald in de gebruikte textstyle.

Fitted

Bij deze manier wordt de tekst geplaatst tussen twee punten die je aangeeft in de tekening. De grootte van de tekst wordt bepaald door het aantal letters en de afstand tussen de twee punten.

View Independant

In eerste instantie lijkt deze manier op de eerste manier (By Origin), maar een “View Independant” geplaatste tekst blijft altijd horizontaal staan onafhankelijk hoe de tekening gedraaid wordt.

Fitted VI

Dit is een mengeling van de Fitted text en de View Independant geplaatste tekst. Dus tekst geplaatst tussen twee punten, maar View Independant (dus horizontaal) zodra de tekening gedraaid wordt.

Above Element

Hiermee plaats je een tekst boven een element dat je aanwijst in de tekening. De afstand tot het element stel je in bij “Line Spacing”, zie hieronder:

Below Element

Hetzelfde als hierboven, maar dan voor het plaatsen van een tekst onder een element in de tekening.

On Element

In principe lijkt deze manier op de twee bovenstaande, ware het niet dat uit het element waarop je de tekst plaatst een stuk wordt geknipt. Je tekst komt netjes vrij te staan, maar of dit je bedoeling is? Een betere manier om je tekst vrij te houden van de ondergrond komt later in deze paragraaf ter sprake.

Along Element

Hiermee kun je een tekst laten meelopen met een gebogen lijn of een cirkel. Naar keuze wordt de tekst aan de binnen of de buitenkant van de bocht geplaatst. Dat laatste geef je aan door met je muis te klikken aan de kant waar je de tekst wilt hebben:

En zo ziet het eruit als je hebt aangegeven waar de tekst moet komen:

Word Wrap

Maakt een multiline text zonder dat je enters hoeft te geven. Vooraf teken je een rechthoek en daar wordt de tekst ingepast, voor zover mogelijk met de vooraf bepaalde teksthoogte.

Bestaande tekst opnieuw gebruiken

Zoals de meeste tekenaars wil ik het liefst zo weinig mogelijk handelingen uitvoeren om mijn doel te bereiken. Ik zit er dus niet op te wachten om teksten over te typen. Als ik dus een tekst in mijn tekening nog een keer nodig heb, dan zal ik die kopiëren. Maar als ik één van de bovenstaande manieren wil gebruiken om mijn tekst te plaatsen dan kan dat niet.

Een trucje is dan om eerst het commando “Edit Tekst” te activeren. Dan klik ik de tekst aan die ik opnieuw wil plaatsen en dan kies ik het “Place Tekst” commando. De geselecteerde tekst blijft in mijn tekstvenster staan en ik kan hem plaatsen op de manier en plaats die ik wil.

Tekststijlen

Zoals je kunt zien kun je nog wat meer instellen bij een Text Style dan bij AutoCAD. 5 tabbladen met instellingen waarbij de laatste een soort overzicht is van alle mogelijke instellingen. Eén van de features die in AutoCAD niet aanwezig is is de optie “Background”. Hiermee kun je elke gewenste kleur als background gebruiken voor je tekst:

En ook kun je er nog een lijn omheen laten plaatsen. Dit soort teksten zul je niet vaak nodig hebben. Maar je kunt ervoor kiezen om de “Background Fill Color” en de Background Border” allebei in dezelfde kleur te doen als de achtergrond van de tekening. Dat ziet er dan als volgt uit:

Je lijkt niets te zien, maar als je een tekst nu over een bestaande lijn of arcering legt dan wordt die afgedekt en wordt de tekst mooi vrijgelaten. Fijn voor de leesbaarheid in een drukke tekening. Dit is dus een veel betere manier dan de eerder genoemde plaatsingsmethode “On Element”.

In AutoCAD los je iets dergelijks op met een Wipe-out, maar die dingen willen nog wel eens een eigen leven gaan leiden. Deze oplossing is eleganter. En wil je geen afgedekte ondergrond meer dan hoef je alleen “Background” uit te vinken en de style op te slaan en alle teksten staan weer dwars overal doorheen ;-).

Copy and Increment Text

Dit is een ideale tool om huisnummers te plaatsen en zo eenvoudig! Je maakt een tekst met daarin een cijfer. Daarna selecteer je commando “Copy and Increment Text” en geeft de “Tag Increment” op. Dat is de waarde waarmee je het cijfer wilt ophogen (of verlagen want je mag ook een negatief getal opgeven).

Het maakt niet uit waar het getal staat in de tekst en het getal mag ook uit meerdere cijfers bestaan, MicroStation ziet de cijfers als 1 getal. Als er op twee plaatsen een getal in de tekst staat (gescheiden door letters) dan neemt MicroStation het laatste getal om te verhogen/verlagen.

Dit artikel is onderdeel van een serie en is het 2e deel. Kijk voor nog meer leuke MicroStation-features in "Features in MicroStation die je niet vindt in AutoCAD (3)".