Het derde deel in de reeks. Deze keer gaat het over Models, Cells, Maatvoeringen en Priority.

Meer dan één modelspace

Toen de ontwerpers van MicroStation een soort van paperspace introduceerden gingen ze meteen een stap verder dan AutoCAD. Naast de standaard Master Model (die in AutoCAD Modelspace heet) creëerden ze de mogelijkheid om zelf Sheet Models, Design Models en Drawing Models te definiëren. De Sheet Model is ongeveer gelijk aan AutoCAD’s Paperspace. De Design Model is ongeveer gelijk aan AutoCAD’s Modelspace, alleen kun je zoveel designmodels maken als je wilt.

De Drawing model is een beetje een geval apart, deze heeft net als de Design Model een onbeperkt tekenvlak, maar de achtergrond is grijs. Deze is bedoeld als een soort tussenstap voor onder andere 3D-modellen. In dit Model toon je de elementen uit de Design Model, maar je voegt hier maatvoeringen, teksten en dergelijke toe. Het kader komt dan weer in een Sheet Model. Een andere mogelijke toepassing is om bij een lang wegvak in het drawing model de indeling in tekeningbladen op te zetten.

MicroStation maakt trouwens geen gebruik van viewports, maar uitsnedes (boundary clips) van references.

Cellen

Een bijkomend voordeel is dat door die verschillende models, een cellenbibliotheek veel makkelijker te beheren wordt. Het is in MicroStation al lang gebruikelijk om cellen op te slaan in een apart bestand. Maar nu kun je zo’n cellenbibliotheek ook als een tekening openen en cellen wijzigen. Elke cel staat in een eigen designmodel.

Maatvoering

Maatvoeringstijlen in MicroStation bevatten minstens evenveel instellingen als die in AutoCAD en bij sommige instellingen is de werking een beetje mistig, daar geen verbetering. Maar wat ik wel handig vindt is dat MicroStation de mogelijkheid biedt om meerdere maatvoeringen achter elkaar te plaatsen (Dimension Linear) waarbij die maatvoeringen samen daarna een eenheid vormen. Dus het verplaatsen van de maatvoeringen gaat in een keer. En bovendien werken de commando’s die MicroStation heeft voor het aanpassen van elementen (Modify Element, Insert Vertex en Delete Vertex) hier. Ik kan met Modify Element verschillende onderdelen van een maatvoering aanwijzen en direct intelligent wijzigen.

Als ik een extensionline aanklik:

Dan kan ik die ene lijn verplaatsen:

Als ik de dimensionline (de horizontale lijn waar de maat op staat) aanklik, dan verplaats ik meteen de dimensionline van alle gekoppelde maatvoeringen:

Met Insert/Delete vertex kun je een maatvoering toevoegen, hetzij ertussen hetzij aan het einde.

Priority

Als je vaak werkt met gevulde vlakken dan wil je graag dat je teksten en lijnen zichtbaar blijven en niet onder de vlakken verdwijnen. MicroStation heeft dit opgelost door de mogelijkheid een Priority mee te geven aan een laag of element. Een element/laag met een hogere prioriteit komt altijd boven op een element/laag met een lagere prioriteit. De prioriteit loopt van -500 tot +500, dus je kunt je uitleven.

Hierna volgt het vierde deel van de reeks "Features in MicroStation die je niet vindt in AutoCAD".