(geschreven door: Rod Wing (EnvisionCad|). Vertaling: Ingeborg Hoogenberg)

Vector-pdfs die met behulp van de Rastermanager of Descartes gekoppeld worden leveren eigenlijk nooit problemen op. Gescande of andere raster-pdf’s kunnen wel degelijk problemen opleveren bij het tonen, bewerken of printen.
Het plaatje ziet er prima uit als je ver uitgezoomd bent, maar verslechtert drastisch als je inzoomt of het print op de gewenste schaal. Dit is een ander soort verslechtering dan je zou zien met TIFF-, JPEG- of PGN-bestanden.

Zie bijvoorbeeld in onderstaande afbeelding wat er kan gebeuren als je inzoomt op een ingescand PDF-document, dat met Raster manager gekoppeld is. Doorgetrokken lijnen worden onderbroken of wat ononderbroken lijnen lijken van een afstandje blijken te bestaan uit verschillende kleuren grijze pixels die het moeilijk maken om de eigenlijke lijn te herkennen. In sommige gevallen verdwijnt het plaatje zelfs helemaal!

Een manier om dit te corrigeren is door het origineel opnieuw te scannen en op te slaan als een TIFF of JPEG en dan opnieuw via Raster manager te koppelen. Dat kan niet altijd, maar er is een andere oplossing.

Om dat voor elkaar te krijgen gaan we de gekoppelde PDF printen met MicroStation met gebruikmaking van een van de bijgeleverde raster plot configuration files.

  1. Koppel de PDF met de Raster manager in zijn oorspronkelijke afmetingen door te zorgen dat in het vakje achter "Place Interactively" "No" staat:

  2. Open het MicroStation Print dialoogvenster (via File > Print).
  3. Selecteer één van de raster plot configuration files. In dit geval is de TIFF-driver geselecteerd, maar PNG of JPEG zou net zo goed werken:
  4. Verander de "plot configuration file" zodanig dat de resolutie voldoende kwaliteit biedt voor de lijnen en de tekst. Ga naar "File > Edit plot configuration file":
  5. Print de PDF met deze driver.
  6. Koppel het verkregen plaatje aan je tekening met behulp van Raster Manager.

Het opnieuw gemaakte plaatje zou nu beter weergegeven moeten worden dan je oorspronkelijke raster-pdf.