Grid is een hulp bij het tekenen die je in je scherm ziet als lijnen en puntjes. Deze lijnen en puntjes verschijnen niet op je plot.

De zichtbaarheid van grid regel je via de “View Attributes”:

De instellingen van Grid vindt je in het pulldownmenu Settings > Designfile:

Je krijgt dan het volgende scherm:

  • Het “Grid Lock” zorgt ervoor dat de gebruiker alleen kan tekenen op de punten van het grid.
  • De “Grid Master” is de afstand tussen de lijnen van het grid (in Masterunits).
  • “Grid Reference” is de onderverdeling van de “Grid Master”. In dit geval is de afstand tussen de lijnen van het grid 0.1 en die lengte is weer onderverdeeld in 10 gelijke delen, dus 0.01.
  • De “Grid Config” geeft een keuze tussen een orthogonale of een isometrische weergave of een weergave met een offset.
  • Het “Grid Aspect” geeft de verhouding weer tussen de horizontale (X) en verticale (Y) gridpunten.
  • Bij “Orientation” kun je kiezen hoe het grid georiënteerd is, dus in welke richting het grid zichtbaar is.