Adres zoeken.

Geeft locatie weer van opgegeven adres.

Geef adres op punt.

Na aangegeven locatie punt wordt getracht het adres op te halen.

Koppel en ontkoppel de actuele luchtfoto van PDOK. Deze wordt door PDOK automatisch geüpdatet.


Koppel EPSG 28992 coördinatenstelsel aan de DGN en open Google Maps op de locatie van het gegeven datapunt.
Verander de ‘background color’ van de tekening van zwart naar wit of omgekeerd.

Open de Windows verkenner in de map van de geopende

tekening.
Toon de Accudraw shortcuts.
Maak een screen capture van de tekening met 2 datapunten.

Markers, markeringen aanbrengen. Kies een kleur en start direct met een markering aanbrengen. Dit geldt ook voor de Cloud marker, kies eerste kleur en plaats dan een markering. 

 

Kies je niet eerst een kleur, dan wordt de Cloud marker op het actieve level geplaatst en werkt het verwijderen van deze geplaatste markeringen niet.
Koppelt en ontkoppelt: Bestuurlijke Gebieden

(WMS van PDOK)

Koppelt en ontkoppelt: 

BRK (Kadaster)

(WMS van PDOK)

Koppelt en ontkoppelt:

BAG (Panden)

(WMS van PDOK)

Koppelt en ontkoppelt:

Bestemmingsplanplangebied

(WMS van PDOK)

Koppelt en ontkoppelt:

Bestemmingsplannen

(WMS van PDOK)

Koppelt en ontkoppelt:

TOP kaarten

(WMS van PDOK)

 1:10:000, 1:25:000, 1:50.000 en 1:250.000

Deze worden per schaal getoond een TOP250NL kaart zal op een schaal van 1:100 niet te zien zijn

Koppelt en ontkoppelt:

AHN3 kaarten 

(WMS van PDOK)

Het betreft de 5 meter en 0,5 meter resolutie
Synchroniseert de iconen, als tekening opnieuw wordt geopend. Dan wordt de Toolbox niet goed weergegeven
Toont de PDOK Toolbox:


Als je een WMS-laag hebt geactiveerd (en deze dus zichtbaar is in je scherm) wordt het icoon voorzien van een rood kruis en de tekst 'Detach'.

In het linker voorbeeld is dat te zien voor b.v. 'Detach BAG' en 'Detach TOP10NL'.


LET OP!

WMS-lagen zijn schaal-afhankelijk, een TOP250 wordt pas getoond als er voldoende uitgezoomd is. 

Daarnaast komt het voor dat lagen zwarte lijnen bevatten, deze worden niet zichtbaar op een zwarte ondergrond. 

Denk aan Kadastrale grenzen of bestemmingsplanplangebieden. Zet dan je achtergrond naar Wit (knopje 'Zwart-wit') om de zwarte lijnen zichtbaar te maken.


Er zit wat vertraging in het tonen van sommige lagen. Oorzaak is dat we koppelen met een WMS laag en deze is afhankelijk van netwerk-verbindingen, geduld is dan een schone zaak. 

Daarnaast verversen we het scherm om de knoppen in Ribbon en Toolbox te kunnen synchroniseren met status (gekoppeld, ontkoppeld) van WMS laag.  Dit geeft een reactie op het beeldscherm van het Ribbon.  Dit is GEEN bug maar Bentley gedrag.


Tip

Voor de WMS lagen kun je zelf de lagen filteren, dit kan via de Layers… optie in Bentley’s Raster Manager:In het scherm Layer Display kan je WMS lagen binnen een WMS uit/aan zetten:Bestaat de laag niet in de xwms dan wordt deze niet getoond in het bovenstaande scherm.


User buttons (zie artikel over dit onderwerp).

Onder de knop 'Help' vind je de handleidingen voor Optimize Tools, Optimize NLCS, Optimize Plot en Optimize GeoDATA.
Ook kun je direct naar de formele beschrijving van de NLCS.
Let op! De handleidingen van Optimize NLCS, Optimize Plot en Optimize GeoDATA kun je alleen raadplegen als je je (gratis) geregistreerd hebt op de website support.thepeoplegroup.nl.
Voor de handleiding van Optimize Tools hoef je je niet te registreren.

De helpfuncties/handleidingen van StreetSmart en Cursim vind je via de applicaties.
Gaat naar de website van The People Group.
Toont het versienummer van Optimize Tools.

Toont info m.b.t. de licentie van andere Optimize software, indien geïnstalleerd.

Toont live info scherm betreffende licenties, wie gebruikt wat.

Tools van derden (as-is beschikbaar)
A(rea)Tool Measure and Label.
AttRef, koppel/ontkoppel referenties d.m.v. bv een prik punt.
Geeft veranderde objecten weer vanaf een bepaalde dag.
Plaatst een simpele legenda.
Diverse cell tools.
Tellen cellen en exporteren naar een csv bestand.