In deze Optimize Tools versie is ten opzichte van de vorige versie (3.21.13.0) een aantal zaken toegevoegd en verbeterd. Hieronder vind je een opsomming:


 • Oude interface van GeoDATA  is uit deze versie van Optimize Tools verwijderd.

 

 • Starten nieuwe GeoDATA dialoogscherm beschikbaar gemaakt.

 

 • PDOK lagen aangepast:
  • Vervallen:
   • Bestuurlijke grenzen
   • CBS Provincies
  • Nu aanwezig:
   • AHN 0.5m dtm
   • AHN 5m dtm
   • BRK 
   • BAG
   • Bestuurlijke gebieden
   • Bestemmingsplannen
   • Plangebieden
   • TOP10NL
   • TOP25raster
   • TOP50raster
   • TOP250raster

 

 • Toegevoegde tools van derden: 
  • Area tool (Atool)
  • References (attref)
  • Display modified Elements
  • Place Legend
  • Cell Tool
  • Cell Counter

   Deze tools van derden zijn “as-is” beschikbaar en worden niet door The People Group onderhouden en ondersteund!

 

 • De knoppen van de WMS lagen geven nu aan of de WMS laag aan of uit staat, indien de laag aan staat (gekoppeld is) dan wordt dit m.b.v. een rood kruis door het icoon weergegeven. Een klik op de knop met het kruis ontkoppelt de betreffende WMS laag en de knop zal weer zonder kruis worden weergegeven.