OPTIMIZE_RESOURCE_PATH

Root-pad naar de Optimize Resources(CE) files (bibliotheken,

configuraties enz.)

OPTIMIZE_CONFIG_PATH

Pad naar de Optimize\Config directory. In deze directory komen alle configuratiebestanden (.cfg bestanden) voor de Optimize applicaties:

$(OPTIMIZE_RESOURCE_PATH)Config/

OPTIMIZE_CE_PROGRAM_PATH

Pad naar een lokale folder waar de Optimize applicaties CE

(assemblies, de dll’s) geplaatst zijn, meestal C:/Program

Files/TPG/Optimize/

OPTIMIZE_TOOLS_PATH

Pad naar de Optimize_Tools directory.: $(OPTIMIZE_RESOURCE_PATH)Optimize_Tools/

OPTIMIZE_LICENSE_PATH

Pad naar licentiedirectory.

MS_MDLAPPS

Pad naar de programma-dll’s (Assemblies) of MDL’s