Het is misschien niet bij iedereen bekend, maar het is mogelijk om een pdf te printen vanuit MicroStation waarbij de lagenstructuur wordt meegenomen. De lagen zijn ook afzonderlijk nog aan en uit te zetten. Dus zeker een handige optie.


Om dit voor elkaar te krijgen is het van belang om de PDF.pltcfg aan te passen.

Hiervoor ga je naar het plotscherm in MicroStation:

Selecteer de Bentley PDF printer driver:

Ga nu naar het file-menu in het Print-scherm:

Het volgende scherm verschijnt:

Ga naar tabblad 'General' en verander de naam bij 'Display Label'. Ik heb gekozen voor 'PDF_met_lagen'. En sla de printer driver configuratie op via 'File > Save as':


Daarna ga je naar tabblad 'Base Properties' en je verandert de waarde 'Enable Optional Content' naar 'On':

Sla de plotterconfiguratie op met 'File> Save'.


Nu zorg je dat je deze plotterconfiguratie selecteert in het plotscherm:


Na het plotten kun je de nieuwe pdf openen. Aan de linkerkant zie je een stapeltje:

Hier kun je de verschillende lagen openklappen en door op het icoon van het oog vóór elke laag te klikken kun je lagen uit en aan zetten.