Na het starten van het Bentley Trainer Qualification-traject waarbij alle trainers van Bentley Training Partners geacht werden een certificeringstraject te doorlopen, is Bentley is een poging aan het wagen om ook zijn gebruikers te certificeren.

Hiermee wordt natuurlijk niet bedoeld dat je eerst een certificaat moet halen voor je met MicroStation (of een ander Bentley-product) mag werken, maar dat je een traject kunt volgen om specifieke certificaten te verdienen.


Het begint met een training om je op te leiden tot 'Skilled Practioner'. Deze training komt in grote lijnen overeen met een MicroStation basistraining, maar er zitten wat extra onderwerpen in, zie in de bijlage bij dit artikel voor de vereiste onderwerpen.

Na afloop van de training krijg je niet alleen een certificaat (zoals gebruikelijk) , maar ook een digitale 'badge' die geregistreerd en bewaard wordt in 'Credly':

A picture containing text, sign, flash memory

Description automatically generated

Deze kun je gebruiken onder je mail, in LinkedIn, bij het solliciteren etc. 


Zodra je deze badge behaald hebt en wat ervaring met MicroStation hebt opgedaan (minimaal 40 uur werkervaring met MicroStation CONNECT Edition) kun je een Assessment doen. Dat is een test waarbij je minimaal 75% van de vragen goed moet hebben om door te gaan. Hierna krijg je de badge 'Accredited MicroStation User'.


Als je daarna ook nog een (door Bentley of de Trainingspartner aangeleverd) project uitvoert en door Bentley laat beoordelen kun je een laatste badge verdienen, nl. de 'Accredited MicroStation Professional'.

Hieronder zie je hoe Bentley dit voor zich ziet:


Skilled Practioner

Je begint dus met een 'speciale' training: "MicroStation Skilled Practioner". Een basistraining van minimaal 24 uur met een paar extra onderwerpen. Gegeven door een door Bentley gecertificeerde trainer met een vooraf door Bentley bepaalde lijst met onderwerpen.

Als je deze hebt afgerond heb je je eerste badge verdiend.


Bentley Accredited MicroStation User

Als je daarna minimaal 40 uur met MicroStation CONNECT Edition hebt gewerkt (een week?) kun je een "Exam" doen (online) met 40 tot 50 vragen (meerkeuze vragen) waarvan je minimaal 75% van de vragen goed moet beantwoorden. 

Als je dat gehaald hebt dan krijg je je tweede badge.


Bentley Accredited MicroStation Professional

Daarna kun je een dataset downloaden met instructies. Je moet de tekeningen aanpassen zoals in de instructies staat en dan naar Bentley doorsturen. Na beoordeling krijg je je derde en laatste badge.


Maar de grote vraag is: "Zit een Nederlandse MicroStation gebruiker hierop te wachten???"