Voorman


Is er een vergoeding voor het scannen?

Alle vragen aangaande vergoedingen dien je te stellen aan je opdrachtgever. The People Group heeft geen inspraak omtrent afspraken die zijn gemaakt tussen opdrachtgever en gebruiker.

Hoeveel tijd is er benodigd om te scannen?

Per gemaakte scan heb je ongeveer 1-3 minuten nodig, gebaseerd op scans tot 50 meter en met een rustige looppas. Door de zeer korte leercurve zit je snel op dit tijdsbestek.

Wat is de maximale lengte van een scan?

De maximale lengte van een scan is 50 – 60 meter netwerk. Met de referentiepunten aan het begin en het eind van de geul mag de scan maximaal 60 meter beslaan.

Wat houden referentiepunten in?

Referentiepunten zijn herkenningspunten ten behoeve van de revisie. De engineers van The People Group gebruiken deze punten om te bepalen waar de scan zich exact bevind. Deze zijn benodigd als er geen extra GPS gekoppeld wordt aan het device waar LiDAR TO GO actief op is.

Wat zijn voorbeelden van referentiepunten?

Vaste referentiepunten zijn: Bebouwing (hoeken van bebouwing bij voorkeur); overgang van wegdelen, vormen van trottoir/straat/weg.

Aanvullende referentiepunten afhankelijk van de gemeente kunnen zijn: bomen, lantaarnpalen, putten, kolken en bijvoorbeeld overgangen van wegdelen naar stoep, plantsoenen, lijnen op de weg.

Met de komst van versie 3 is hier ook aan toegevoegd, parkeerhavens, rondingen van trottoirbanden en de vorige scan i.v.m. de toegevoegde mogelijkheid van de wachtrij.

Heb ik bij elke scan een referentiepunt nodig om te kunnen scannen?

Wanneer de iPAD niet gekoppeld is aan een extra GPS dan heeft elke scan minimaal 2 van deze referentiepunten nodig. Bij voorkeur worden er meer gescand voor de betrouwbaarheid van de plaatsing van de scan. De engineers van The People Group zullen een scan afkeuren wanneer er minder dan 2 goede referentiepunten in de scan zitten.

Dien ik alles te scannen, denk hierbij bijvoorbeeld aan; tuinboring, huisaansluitingen en hoofdgeul?

Volgens, in overeenstemming met de WIBON Wet dient alles wat in de grond wordt aangepast of aangelegd volledig wordt vastgelegd. Daarbij wil de opdrachtgever zijn netwerk met de grootst mogelijke nauwkeurigheid opgenomen hebben om later het beheer te kunnen doen. Alles wat niet wordt gescand is voor de engineers onzichtbaar en is daarmee onverwerkbaar. Hiermee voldoet de opdrachtgever dan niet aan de WIBON wet

Dien ik elk invulveld op het device in te vullen voor aanvang van scannen?

Je kan je scans niet versturen wanneer velden leeg worden gelaten, deze data is benodigd om de scans te koppelen aan het juiste project en gebruik.

Dien ik foto’s te maken en zo ja waarvan?

Bij aanvang van scannen moet er een overzichtsfoto gemaakt worden van het te scannen trace. Vervolgens dient van elk object dat zich voordoet een foto gemaakt te worden. Tenslotte aan het eind van de scan weer een overzichtsfoto van het gescande trace.

Wat zijn interessante objecten om te fotograferen?

Alle objecten die van belang zijn van voor het aangelegde netwerk. Denk aan handholes, rollen, afsluiters, aftakkingen, buiseinden, huisnummers, straatnaamborden, ect.

Wanneer ontvang ik mijn terugkoppeling op de gescande activiteiten?

Je opdrachtgever zal met je afspreken wanneer je een terugkoppeling ontvangt. 

Ik heb al enige tijd niks gehoord over vorderingen/aanpassingen van de applicatie LiDAR TO GO, bij wie moet ik zijn?

Deze vraag kan gesteld worden aan je opdrachtgever.

Ik heb het gevoel dat niet alle benodigde data voor revisies wordt opgeslagen, klopt mijn gevoel?

Normaliter wordt alle data correct opgeslagen, mocht je toch het gevoel hebben dat dit niet klopt, kaart dit aan bij je opdrachtgever.

Hoe kan ik terugzien wat ik heb gescand?

Direct na je scan kan je de scan bekijken op het device. Na het versturen is dit niet meer mogelijk.


Uitvoerder


Wat is de nauwkeurigheid van de scan in cm?

        De LiDAR technologie op de iPad heeft een standaardafwijking van             5cm op 50 meter scan.

Hoe kan ik zien of ik een kwalitatief goede scan heb gemaakt, hoe ontvang ik feedback op die scans?

Op dit moment biedt de app niet de functionaliteit om de scan terug te kijken. Met de klant wordt een periodieke feedback ronde afgesproken.

Daarentegen met de komst van versie 3 is dit in de toekomst wel mogelijk. Je wordt op de hoogte gebracht van deze nieuwe functionaliteit.

Kan ik alleen met open geul of ook met dichte geul scannen?

Vanuit de wet WIBON is het streven dat er 100% met open geul wordt gescand. In geval van overmacht kan er met dicht geul gescand worden. Het is dan wel noodzakelijk om het tracé met alle inliggende objecten goed te markeren (aanspuiten) zodat deze op de video en point cloud zichtbaar zijn.

Op de website van The People Group is een aanspuitsymbolen lijst beschikbaar en is later bereikbaar middels het device.

Kan er op de iPad naast LiDAR TO GO ook andere apps geïnstalleerd worden? (KLIC etc.)?

De iPad is in bruikleen en wordt geschikt gemaakt voor LiDAR TO GO en afgeschermd van het installeren van andere applicaties. Wanneer er meerdere applicaties geïnstalleerd dienen te worden, wordt dit maatwerk en verwijzen wij naar de voorwaarden zoals beschreven in het contract.


Projectleider

Wat is de wachttijd voor het ontvangen van de revisiegegevens?

The People Group streeft ernaar om wekelijks de revisie op te leveren. Afhankelijk van de kwaliteit van de scans kan dit langer zijn dan verwacht (onduidelijke referentiepunten, dichte geul, slechte kwaliteit scan, etc.).

Wat is de nauwkeurigheid van de scan in cm?

          De LiDAR technologie op de iPad heeft een standaardafwijking van 
           5cm op 50 meter scan.

Hoe krijg ik inzicht in wat er wordt gescand/gemeten?

The People Group heeft een webbased applicatie beschikbaar genaamd Organize. Hier kunnen toegestane gebruikers de voortgang op volgen.

Is, of bij meerdere afname, zijn, de devices verzekerd en wat gebeurt er als er één of meerdere devices defect zijn geraakt?

          Alle zaken betreft de devices staan beschreven in de
          verhuurvoorwaarden.

Wat gebeurd er met de data van scans?

De data van de scans wordt opgewerkt tot een revisie en gedeeld via Organize, over de ruwe data worden afspraken gemaakt met de opdrachtgever.

 

Overig


Waar kan ik naartoe als ik vragen heb over het gebruik van LiDAR TO GO en het device?

Met de komst van versie 3 zal er een werkinstructie beschikbaar komen die via het device te benaderen is. Deze werkinstructie komen ook in verschillende talen. Daarnaast zit er achter op het device een sticker met een QR code. Mocht er een device niet werken dan kun je met je mobiel de QR code scannen en een ticket aanmaken. Zorg dat je bij het aanmaken van het ticket het genoteerde IP nummer meestuurt.

Zijn er andere devices geschikt voor de app LiDAR TO GO van The People Group?

Op dit moment biedt The People Group de LiDAR TO GO dienst alleen nog aan in combinatie met een iPad. We staan echter niet stil en zijn zoekend naar nog meer oplossingen voor gebruik.

Hoe lang kan de scan zijn?

De maximale lengte van een scan is 50 - 60 meter netwerk. Met de referentiepunten aan het begin en het eind van de geul mag de scan maximaal 60 meter beslaan.

Wie heeft het beheer van het device?

Het beheer binnen het project is in handen van de projectorganisatie aan wie die LiDAR TO GO iPads zijn uitgegeven, dus diegene die de scans maken. Zij zijn verantwoordelijk voor de device (goed en normaal gebruik). Het beheer van de software gebeurt door The People Group.