In deze Optimize Tools versie is ten opzichte van de vorige versie (4.23.10.0) een aantal zaken toegevoegd en verbeterd. Hieronder vind je een opsomming:

 

CAD-1056

BRT TOPraster WMS’en: nieuwe PDOK URL’s.

Nieuwe url’s zijn opgenomen in de betreffende xwms files.

 

 

CAD-1063      

AHN WMS:  nieuwe PDOK URL voor AHN4 (0.5 meter).

URL en naamgeving is aangepast in Optimize Tools menu en in xwms file. Er is nu alleen een 0.5m versie aanwezig, de 5m versie is vervallen.

 

 

CAD-1067

Ruimtelijke plannen WMS’en: nieuwe PDOK URL’s.

Nieuwe url’s zijn opgenomen in de betreffende xwms files.