Hieronder zijn de verwerkte Jira issues (wensen/bugs) vanaf v6.23.2.0 weergegeven:

CAD-804

Vervangen van stempel in sheet model

Na het aanmaken van een sheetmodel via de plot module, komt het voor dat het stempel verkeerd is gekozen.

Nadat er ook wat aanpassingen in het sheet model zijn gedaan, wil men bv het stempel kunnen vervangen voor een andere stempel.

Men wil dan niet opnieuw het sheetmodel maken, omdat er al diverse aanpassingen in het sheet model zijn uitgevoerd.

Dit kan nu met een extra knop worden geregeld genaamd Cell vervangen

Gebruiker krijgt een scherm getoond met keuze pulldown

Na de klik op OK wordt het stempel vervangen, bekende tags (teksten) worden overgenomen.

Via de optie Tags aanpassen kun je nu ook de tags (teksten) inclusief ingestelde pulldowns aanpassen/verbeteren.

 

CAD-815 

plotschaal wijkt af. Niet meteen maximized bv

Soms weken de instellingen af en werden niet gezet zoals onderstaand. 

Dit is verbeterd. Gebruiker moet wel de print button in Optimize Plot gebruiken.

CAD-989 

Vanuit Plot standaard een detail-plot aanmaken

Het in nu mogelijk om een leeg Plot model (Sheet model) aan te maken t.b.v. detailbladen/profielenbladen of overzichten.

Resultaat is een leeg Plotmodel, de optie Detail/overzicht wordt direct geactiveerd.

CAD-1021       

gebruikte stempel cellnaam optioneel meenemen in plot sheet naam

Functioneel beheerders kunnen nu de cellnaam opnemen in de standaard opbouw van de Sheet Model (plot sheet) naam.

OPTIMIZE_PLOT_SHEETMODEL_NAME_TEMPLATE             = Plot_%MODELNAME%_%PLOTFORMAT%_%PLOTSCALE%_%DATE_DMY%

Bij de hierboven weergegeven variabele (te vinden in de Optimize_Plot_CE.cfg) is ook het token %STAMPCELLNAME% te gebruiken.

Voorbeeld:

OPTIMIZE_PLOT_SHEETMODEL_NAME_TEMPLATE             = Plot_%MODELNAME%%PLOTFORMAT%%PLOTSCALE%%STAMPCELLNAME%%DATE_DMY%

Deze optie was al mogelijk binnen versie 6.23.2.0 maar nog niet officieel medegedeeld.

 

NIET OPGELOST:

CAD-996

Tags veranderen na plaatsen stempel van false naar true

Er is door ontwikkelaars gekeken naar de gevraagde aanpassing. Helaas is dit niet door The People Group af te vangen. Dit is gedrag in Bentley waar we geen controle over hebben.