Verwerkte Jira issues vanaf v6.22.31.0:

CAD-696

Kan het detail/overzicht mogelijk ook gedraaid worden bij plaatsen?

Als je nu een detail/overzicht plaatst dan kan dat alleen onder dezelfde hoek als het 'eerste' deel van de tekening. Dat is niet echt handig als je een dwarsprofiel in je sheetmodel wil plaatsen. De dwarsprofielen staan vaak in een ander model of een ander bestand en zijn niet gedraaid.

Deze mogelijkheid is nu toegevoegd. Belangrijk is dat gestart wordt vanuit de profiel tekening.

Hierin het fence het detail-gebiedje aangeven (zoals voorheen) en daarna het al dan niet geroteerde sheet-model selecteren. Daarna verschijn (net als voorheen) een schermpje om evt. de schaal aan te passen. Hierin is ook een nieuwe optie opgenomen: “Referentie bestand roteren?“ Als deze aan staat dan zal de detail-reference (dit is een stukje uit de profiel tekening) dezelfde rotatie als de kadercel uit sheet-model krijgen. Hierdoor worden detail-profielen goed weergegeven. Als de schakelaar uit staat dan wordt de reference niet geroteerd (dit is gedrag zoals voorheen). Dus voor profielen schakelaar aan, voor overige details schakelaar uit.


 

CAD-831

Roteren view binnen Plot mogelijk maken.

Je kon Plot niet gebruiken als je view is geroteerd. Dat is niet praktisch voor diverse gebruikers. En ook binnen OpenRoads Designer.

Met deze versie is dat opgelost en is rotatie mogelijk.

CAD-835

Bij een geroteerd kader worden wijzigingsblokken niet altijd juist geplaatst.

Als een kader geroteerd geplaatst wordt, en er wordt na het maken van het sheetmodel en het invullen van het stempel een wijzigingsblok geplaatst, dan wordt het blok ergens ruim boven het kader geplaatst. Ook wordt het wijzigingsblok nog geroteerd (en veel te hoog) geplaatst als na het plaatsen van een noordpijl en een update van de clip boundary het view (automatisch) horizontaal geroteerd is

CAD-934

Optimize Plot CE geeft een error i.c.m. een UNC pad.

“Als we Optimize Plot CE via een UNC pad uitvoeren dan wordt er een error weergegeven.

gebruikte test UNC pad: 

\\TPG-FS01\Algemeen$\TPG - Software & Trainingen\TPG-Netwerk_Test\Optimize_TEST\

Dit is het UNC pad naar de T:\TPG - Software & Trainingen\TPG-Netwerk_Test\Optimize_TEST\

De foutmelding betreft de volgende tekst:

************** Tekst van uitzondering **************

Optimize.Plot.Managers.LocalizationManagerException: Exception in obtaining of localization folders.

   bij Optimize.Plot.Managers.LocalizationManager.GetAvailableLocalizationFolders()

   bij Optimize.Plot.Managers.LocalizationManager.Initialize()

   bij Optimize.Plot.OptimizePlotAddin.Run(String[] commandLine)

   bij Bentley.MstnPlatformNET.AddIn.Load(String[] commandTail, IntPtr mdlDesc)”

 

De foutmelding “Exception in obtaining of localization folders” treed op als de “nl” en “en” subfolders niet aanwezig zijn in de Assemblies folder. Of werden niet goed worden uitgelezen indien gebruikt gemaakt wordt van UNC paden. Voor de UNC paden is deze bug opgelost.

CAD-947

Detail wordt niet met juiste schaal geplaatst.

Klant maakt een profiel aan in een eigen model. Voor de verbeelding zet klant de schaal van dit model op 1:50. De default tekening is ingesteld op 1:200. Klant maakt dus een sheetmodel aan via Optimize Plot CE. Bij het weergeven van het plaatsen lijkt alles goed te gaan. Echter het detailmodel wordt gezet op 1:200 i.p.v. de gewenste 1:50. De verschaling wordt nu goed toegepast.