Dit is het 2e deel van de Tips & Tricks workshop die ik gegeven heb op de TMC Winterschool in 2023.INHOUDSOPGAVE


Handige tools

Hier vind je handige commando's die je misschien niet kent.


Details

Met het scherm ‘Details’ kun je de eigenschappen van allerlei tekening-onderdelen bekijken en aanpassen (zoals ook in Properties kan), maar je kunt ook de eigenschappen van tekeningonderdelen met elkaar vergelijken.


Je vindt ‘Details’ onder het uitklapmenu in de rechter onderhoek van de Primary group op de Hometab:Hieronder zie je een voorbeeld van de inhoud van het Details-scherm als er een aantal lijnen en linestrings geselecteerd zijn:


Maar je kunt ook models, references of tekststijlen met elkaar vergelijken.


In principe vind je hier dezelfde eigenschappen als in het Properties-scherm. Je kunt zie hier ook wijzigen, het is dan ook meer een andere weergave.


Facet curve

Als je arcs of curves om wil zetten naar een linestring of een complex chain, dan kan dat met de functie 'Facet curve'. Je vindt dit commando in tabblad Curves:


Je hebt verschillende mogelijkheden:

Zoals verschillende methodes:


Deze methodes geven aan hoe de curve/arc wordt verdeeld:

 

Equal Parameter Length

De curve wordt verdeeld in een aantal (number) gelijke stukken

Max. Chord Height

De curve wordt opgedeeld in een aantal delen waarvan de Chord Height niet groter mag zijn dan de opgegeven waarde (zie plaatje voor definitie Chord height)

Fixed Chord Length

De curve wordt opgedeeld in een aantal (number) elementen met een opgegeven koorde (Chord)

Equal Chord Length

De curve wordt opgedeeld in een aantal (number) elementen met een gelijke koorde-lengte (Chord)

Equal Arc Length

De curve wordt opgedeeld in een aantal bogen met gelijke lengte


Text Symbols

Als je symbolen wil plaatsen in een tekst dan kun je natuurlijk de bijbehorende Alt-code opzoeken, maar er zit ook een mogelijkheid om op een andere manier symbolen in je tekst te plaatsen.

Je vindt die in de Text Editor:Als je klikt op het pijltje naast het S-icoon in de ‘text editor’ klapt er een scherm uit. In dit scherm zie je 2 tabbladen. In het eerste tabblad ‘Favorite Symbols’ zie je 3 symbolen (Plus/Minus, Diameter en Degree). In tabblad ‘All Symbols’ zie je alle karakters van font Arial. 


Je kunt je eigen symbolen toevoegen door die op te zoeken in het 2e tabblad en op het symbool te klikken met je rechter muisknop en dan op ‘Add to Favorites’ te klikken. Je mag het symbool zelf een naam geven. Bij deze symbolen kun je gebruik maken van alle Windows-fonts (dus ook webdings etc.) Deze eigen symbolen worden bij je eigen instellingen opgeslagen en zijn daarna in al je tekeningen beschikbaar.Text Favorites

Als je teksten hebt die je vaker gebruikt/nodig hebt. Dan kun je daar natuurlijk een cell van maken, maar je kunt die tekst ook opslaan als ‘Text Favorite’. Ook die staat in de Text Editor.

De ‘Text Favorites’ vindt je bij de gele ster:

Dit vak is nu nog leeg. Om een ‘Text Favorite’ te maken klik je op ‘Manage’ onderaan het scherm. Je komt dan in een nieuw scherm:

In dit scherm ga je een nieuwe ‘Text Favorite’ maken door in het linker deel van het scherm of op de tekeningnaam te klikken (in het voorbeeld heet de tekening Winterschool 2023.dgn):


Je ziet dat je dan een nieuw mapje kunt maken en met  een nieuwe 'favorite'. Een mapje is natuurlijk alleen nodig als je veel verschillende favorites gebruikt. Klik op het groene plusje en geef de nieuwe favorite een naam:


Nu kun je in het zwarte vlak een tekst gaan typen en opmaken. Als je klaar bent klik je links bovenin op de ‘diskette’ om je tekst op te slaan. Je ziet de naam van je tekst-favoriet in het lijstje staan. Door die te selecteren wordt de tekst in je ‘Text Editor’ gezet. Het is geen cell, het is gewoon een tekst.

Let op dat deze tekst-favoriet alleen in deze tekening te gebruiken is! Als je tekst-favorieten wilt maken die je in al je tekeningen wil kunnen gebruiken dan moet je deze tekst-favorieten opslaan in een dgnlib.Tricks

Het verschil tussen Tips en Tricks is wat willekeurig gekozen, maar we gaan kijken naar de volgende handigheidjes:

 • Hulplijnen onzichtbaar maken of houden
 • Global Display/Freeze en wat is het verschil?
 • Herstellen van een originele tekening met backup
 • Pdf-importeren als MicroStation-elementen
 • Tentative snap bij Copy-Paste-acties
 • 3D-lijnstijlen en patterns


Hulplijnen

Er zijn verschillende manieren om om te gaan met hulplijnen:

 1. Je kunt tijdelijke hulplijnen tekenen en ze na gebruik weer verwijderen. 
 2. Je kunt hulplijnen gebruiken en die instellen zodat ze niet op je plots terechtkomen.


We gaan wat tips op een rijtje zetten voor de tweede manier.

 1. Je kunt een laag maken voor alle hulplijnen maken en die voor je gaat plotten:
  1. Uitzetten via de Level Display

  2. In de Level Manager aangeven dat de laag niet geplot mag worden:Daarvoor moet je wel een kolom toevoegen aan de Level Manager. Dat doe je door met je rechter muisknop op de kop van één van de kolommen in de Level Manager te klikken. Je krijgt dan een hele lijst met extra eigenschappen die je kunt laten zien. Kies voor Plot:
   en als je de kolom ziet in de Level Manager dan kun je het vinkje bij Plot weghalen door erop te klikken.
  3. Je kunt ook de optie Global Display of Global Freeze activeren als extra kolommen in je Level Manager (op dezelfde manier als hierboven te zien is):
   Om de laag Hulplijnen onzichtbaar te maken moet óf de optie Global Display (het wereldbolletje) uitgezet worden óf de optie Global Freeze (de sneeuwvlok) aangevinkt worden. Allebei tegelijk kan ook, maar is wel erg overdreven. Het verschil tussen Global Display en Global Freeze leg ik verderop uit.

  4. Je kunt ook nog eventueel de kleur van de laag Hulplijnen naar BG of BackGround zetten (dat is ook een wisselkleur, maar dan zwart op een zwarte achtergrond en wit op een witte achtergrond), maar dan kun je de hulplijnen nog per ongeluk selecteren omdat ze niet echt weg zijn (alleen niet meer zichtbaar, trouwens een transparantie van 100% werkt ook, maar daarvoor geldt hetzelfde als bij de backgroundcolor).

 2. De laatst optie is dat je alle hulplijnen de class ‘Construction’ meegeeft. Dat kan bijvoorbeeld via de Properties. Als je dan bij de View Attributes de optie ‘Constructions’ uitzet, dan zijn de hulplijnen ook niet meer zichtbaar.

Global Display/Freeze

Behalve de Level Display waarbij je per model en per view lagen aan en uit kan zetten is het ook mogelijk om een laag met Global Display en Global Freeze uit te zetten. 

Beide opties maken de elementen op de laag onzichtbaar (als Global Display uit staat en/of Global Freeze aan staat). Er is echter een groot verschil hoe MicroStation omgaat met de elementen die op een laag staan die uit is gezet met Global Freeze. Deze objecten zijn namelijk nog steeds te wijzigen!

Bijvoorbeeld: Als je lagen in je tekening hebt en daarvan is er één bevroren (Global Freeze). 

Selecteer je nu alle elementen in de tekening (bijvoorbeeld met Ctrl+A of via Element Selection) dan worden de elementen op de bevroren laag niet meegenomen. Maar als ik de bevroren laag selecteer in Element Selection dan worden de elementen op de bevroren laag geselecteerd. Ik kan ze ook weggooien.

Maar ook de elementen op de laag waarvan de Global Display is uitgezet zijn niet volledig veilig! 


Tip! Als je zeker wil zijn dat je niet per ongeluk elementen weggooit op een laag met Global Freeze aan of Global Display uit kun je de laag daarnaast ook nog locken. Backup maken

Soms kom je er achter dat van de tekening die je aan het bewerken bent eigenlijk ook het origineel bewaard had moeten blijven.


  REGEL 1: RAAK NIET IN PANIEK!!!


  REGEL 2: SLUIT JE TEKENING NIET AF! 


En dan laat ik je nu zien wat je kunt doen om je origineel weer terug te krijgen zonder je werk in de huidige tekening te verliezen.

Stap 1:
Open de Key-in: klik op <enter>, dat is de snelste manier om dit venster te openen of selecteer het icoon van de key-in de Primary group op de Home-tab:Type nu 'backup' in het key-in-venster en klik op <enter>:
De locatie van de backup staat in de grijze statusregel onderaan het scherm, maar kan ook gevonden worden in het Message-center.


Stap 2:
Ga nu naar het knop je voor 'Undo' in de toolbar helemaal bovenin je scherm:
En klik op het driehoekje naast het Undo-icoon en selecteer 'All'. Nu worden alle wijzigingen, die je gedaan hebt sinds het openen van de tekening, ongedaan gemaakt.

Stap 3:
Nu gaan we opzoeken waar de backup is opgeslagen. Daarvoor open je het Message-center. De knop daarvoor zit onder in de grijze balk:
Klik in het grijze (lege) vakje bij de rode pijl.
In het Message-center zie je dan de locatie waar de backup opgeslagen is:
Je kunt deze link kopiëren door de tekst te selecteren en in de Windows verkenner te plakken.
Het bestand heeft nu nog de extensie '.bak', maar die mag je aanpassen naar dgn en daarna kun je dit bestand in MicroStation weer openen als een tekening.


Je bent dus geen werk (wijzigingen) kwijt en je hebt ook je origineel weer terug!

Pdf importeren

Dat je een Pdf als een plaatje of raster onder je tekening kan leggen dat weten de meeste MicroStation-gebruikers wel, maar sinds een paar updates kun je ook een pdf importeren als MicroStation-elementen. Maar daar moet je wel wat voor doen!

 1. De volgende Configuratie variabele moet aangepast worden: MS_IMPORT_USINGADOBEPDF  deze moet op 0 gezet worden (dit is een eenmalige actie).
 2. Ook de volgende Configuratie variabele is belangrijk: MS_PDFVEC_SHOW_HIDDENTEXT  die mag je op ‘True‘ zetten (daardoor worden teksten dadelijk binnengehaald als tekst én als lijnen in plaats van alleen als lijnen.
 3. Nu kun je een pdf gaan importeren. Ga hiervoor naar de ‘File’-tab en kies ‘Import’ > ‘Exchange File Types’ > ‘PDF’.
 4. Selecteer een PDF en klik op ‘Import’.


CONCLUSIE

Deze tool is nog niet helemaal perfect. Sommige dingen zijn wel logisch en misschien mis ik nog een paar instellingen, maar dit zijn de dingen die niet (helemaal) goed gaan:

 • Cellen worden niet herkend, dat is natuurlijk niet zo raar want je kunt op het plaatje ook niet zien dat bepaalde elementen bij elkaar horen.
 • De pdf werd niet geïmporteerd op coördinaten, maar dat is misschien nog wel op te lossen via de PDF-driver waarmee de PDF gemaakt is.
 • Alles werd geïmporteerd op één laag ook al was de PDF wel in lagen.
 • Lijnen met onderbroken lijnstijlen worden als losse lijntjes overgenomen. 


Wat gaat er al wel goed:

 • De kleuren werden wel prima overgenomen.
 • Doorgetrokken lijnen en lijnen die aan elkaar zitten worden ook als linestrings binnengehaald.


Copy en Paste

Als je normaal gesproken Copy (Ctrl+C) en Paste (Ctrl+V) gebruikt om elementen van de ene tekening naar de andere te brengen dan worden de elementen vanuit het midden van het totaal van de geselecteerde elementen geplaatst.


Je kunt ook vóór je de elementen kopieert eerst alle elementen selecteren en met de Tentative Snap een geschikt punt selecteren. Als je dan daarna de elementen kopieert (Ctrl+C) en in een ander bestand plakt (Ctrl+V ) dan hangt de set aan het door jou geselecteerde punt.


TENTATIVE SNAP: voorloper van de moderne snaps en wordt uitgevoerd door de linker én rechter muisknop tegelijk in te drukken boven een snappunt van een element. Een techniek die wat oefening vergt!3D-lijnstijlen en 3D-arceringen

Het klinkt misschien raar, maar omdat je in MicroStation van alles wat je kunt tekenen een lijnstijl of een cell kunt maken, kun je dus ook 3D-lijnstijlen en 3D-arceringen maken door gebruik te maken van 3D-elementen bij het creëren.


3D-Lijnstijlen

Teken of verzamel eerst de 3D-elementen die je wil gebruiken in je lijnstijlen. Gebruik de 3D-elementen in je Point-element en combineer met andere Points of Strokes.

Voor meer informatie over het maken van Custom Linestyles zie het artikel daarover op deze website.


3D-Arcering

Omdat je in MicroStation een arcering (pattern) kunt maken met cellen, hoef je alleen maar een 3D-cell te selecteren om een 3D-pattern te maken, maar je kunt natuurlijk ook meerdere cellen bundelen en daar weer een cell van maken. 

Omdat een pattern gemaakt wordt met shared cellen, wordt de tekening met dergelijke patterns toch niet overdreven groot/zwaar.