In deze Optimize Tools versie is ten opzichte van de vorige versie (4.23.39.0) een aantal zaken toegevoegd en verbeterd. Hieronder vind je een opsomming:

 

CAD-1213 

Optimize Survey CE opnemen in start pulldown menu producten

Het product Optimize Survey ontbrak nog in de lijst met Optimize producten. Dit is nu verholpen.

 

A group of logos with text

Description automatically generated