Hier een uitleg over een probleem waar één van onze klanten tegenaan liep. De tekenaar had een tekening gemaakt met daarin (onder andere) een arcering voor betonstraatstenen keperverband. Toen hij een plot wilde maken van deze tekening zag hij bij het voorbeeld al dat de schaal van de arcering in het plotvoorbeeld veel groter was dan de gebruikte schaal in de tekening.Dit probleem speelt pas vanaf MicroStation 2023 en heeft betrekking op het maximale aantal cellen/tiles in een annotatief hatch/pattern. Zodra dat maximale aantal (10.000 stuks) is bereikt wordt automatische de schaal van de hatch/pattern aangepast op de plot. Het heeft dus niets te maken met de plotterdriver en het is helaas ook geen instelling die we zelf kunnen aanpassen. 

In Connect Edition was dit maximale aantal nog 1.000.000, maar dat leverde kennelijk problemen op een ander gebied op.


Als je zorgt dat het aantal cellen per hatch onder dat maximale aantal cellen/tiles blijft is er geen probleem.

Je kunt deze ongewenste verschaling voorkomen door niet al te grote vlakken te vullen met arceringen. Of door een vlak op te delen in stukken en daar dan een arcering in te zetten. Door slim een 'pattern intersection point' te kiezen loopt de arcering visueel ononderbroken door.


Het 'Pattern intersection point' is het tweede punt (ook wel het acceptatie-punt) in het commando van het plaatsen van een pattern. Het eerste is om ofwel de shape/complex shape te selecteren of om een Flood-punt te kiezen zodat MicroStation weet welk Element gearceerd moet worden. Het 2e punt gebruik je om de arcering te 'accepteren', maar dat ziet MicroStation als het 'Pattern Intersection point'. Dat zie je ook in de grijze statusregel onderaan je scherm:
Dat punt wordt dan gebruikt als het startpunt van de pattern. Door voor verschillende elementen hetzelfde pattern intersection point te kiezen, krijgen deze hetzelfde startpunt waardoor de patterns in de verschillen elementen doorlopen.


Het maakt trouwens niet uit of dat er maar een klein deel van de arcering in de plot terechtkomt, het gaat om het totale aantal cellen in de bewuste arcering.