Onder dit item kan een eigen gedefinieerde functie gekoppeld worden aan een button.

Er zijn hiervoor 8 buttons beschikbaar.

De buttons worden zichtbaar als deze zijn gedefinieerd in het UserButton.dat bestand.

Dit bestand bevindt zich standaard in de …\TPG\Optimize\Optimize_Tools\Data folder, instellingen hierin zijn voor iedereen beschikbaar. Het bestand kan echter ook geplaats worden op een persoonlijke folder van een gebruiker zodat de buttons per gebruiker ingesteld kunnen worden. Zie hiervoor de variabele  OPTIMIZE_PERSONAL_USERBUTTON_PATH in het bestand Optimize_Tools.cfgOm een UserButton te definiëren: haal de markering # weg, hierdoor wordt de button zichtbaar in het Optimize Tools-panel. Typ achter het = teken het commando of key-in.

   

De UserButtons zijn ook echt persoonlijk te gebruiken door aanpassing van de variabele in de Optimize_Tools.cfg. 

Een functioneel beheerder deze aanpassing doorvoeren.Let op!
Indien de Optimize Tools op het netwerk zijn geïnstalleerd dan kan het zo zijn ingeregeld dat alleen de beheerder dit bestand kan aanpassen!