Areatool

Dit is een hulpmiddel om oppervlakten en omtrekken te kunnen meten en optellen:

Er zijn veel instellingen en informatie hierover kun je vinden door op het knopje met het vraagteken te klikken.


Attach/detach references

Met deze tool kun je op verschillende manieren references koppelen, ontkoppelen etc.

Deze References Tool wordt geleverd 'as is', wat betekent dat The People Group deze tool niet bijhoudt of ondersteunt.

Er zit wel een pdf met een gebruikershandleiding, die zie je als je op de knop met het vraagteken klikt.


Display Modified Elements

Met deze tool kun je zien welke elementen in de tekening gewijzigd of toegevoegd zijn na een bepaalde datum.

Typ een datum in en druk op Display. Je ziet dan alleen de nieuwe en de gewijzigde elementen.

Met 'Show All' zie je je tekening weer normaal.


Place Legend

Een eenvoudige tool voor een opgemaakte legenda:

In het volgende scherm kun je nog een heleboel instellingen gebruiken:

Tip: door te klikken op een laag wordt deze niet meegenomen in de legenda!

Na het drukken op de knop 'Place Legend' geef je het punt waar de legenda moet komen. Door te bewegen met je muis kun je zien of dat punt gebruikt wordt als de linker onderhoek, rechter onderhoek, linker bovenhoek of rechter bovenhoek. Klik om te bevestigen en de legenda wordt geplaatst:

Cell Tools

Met dit menu-item open je de Cell Tools toolbox:

Met deze tools kun je:

Hiermee plaats je een cell en kun je die meteen ook roteren.
Hiermee plaats je een cell tegen een element en draai je die meteen daarna.
Hiermee plaats je een cell op een element, de cell wordt in de richting van het element gedraaid en er wordt meteen een stuk uit het element geknipt om ruimte te maken voor het element(!).
Voor het plaatsen van een serie cellen langs een lineair element:
Met de spacing geef je de afstand tussen de cellen, met offset de afstand van de cell tot het lineaire element.


Cell counter

De laatste tool uit dit menu is een Cell counter, dus een cell-teller:

Je ziet dat je alle cellen kunt tellen in een selectieset, in een fence of in het Active Model.

Selecteer één van die methodes en klik op 'Harvest Cells' (vertaling: cellen oogsten).

Deze lijst kun je wegschrijven in een 'Report' met 'Write Report', je kunt zelf een bestandslocatie intypen of je klikt op de knop met de 3 puntjes om een locatie te selecteren.

Het bestand is een lijst met cellen en hun aantallen en opgeslagen in een .csv-bestand dat je kunt openen en bewerken in Excel.


Met 'Create Legend' open je een nieuw schermpje:

Kies een tekststijl en de afmetingen van de rijen en kolommen.

De tool maakt een tabel met daarin alle cellen, hiervoor geef je de breedtes op voor 3 kolommen (Cell, Cellname en

Count) en de rijhoogte.

Ook kun je aangeven of de lijnen van de tabel weergegeven moeten worden ('Draw Table Borders').

Het resultaat is een tabel met in de eerste kolom een weergave van de cell, daarnaast de naam van de cell en als laatste kolom het aantal.