Nu moet aan MicroStation bekend gemaakt worden waar de config directory met de Optimize-cfg files zich bevindt. Dit doen we door in de Standards.cfg een verwijzing en een include van de .cfg-files op te nemen of door een nieuwe Optimize_V8i.cfg aan te maken met de onderstaande regels met variabelen (er kan een voorbeeld Optimize_V8i.cfg worden aangeleverd als dat wenselijk is, deze bevat de onderstaande regels).

  • Open het bestand ‘Optimize_V8i.cfg’ uit de MicroStation Workspace\Standards directory

Standaard staat dit bestand op:

C:\ProgramData\Bentley\MicroStation\Workspace\Standards\


Maar vaak is de workspace naar het netwerk verplaatst, gebruik dan:

<Netwerkdrive>\Workspace\Standards\ 


  • Voeg de volgende regels onder aan dit bestand toe:

#----------------------------------------------------------------------

# Instellingen voor de Optimize Suite.

# Optimize_Tools is de ingang voor alle applicaties in de Optimize Suite (Optimize Tools, Optimize NLCS, Optimize GeoDATA en Optimize Globespotter).

# Configuratie en Resources staan standaard op C:\ProgramData\TPG\Optimize, maar kunnen ook op een willekeurige netwerk locatie geplaatst worden.

# Applicatie dll's (assemblies) staan, afhankelijk van de versie, op 

# C:\Program Files (x86)\TPG\Optimize (betreft V8i) of C:\Program Files\TPG\Optimize (betreft CONNECT).

#----------------------------------------------------------------------

OPTIMIZE_APPL_PATH = C:/Program Files (x86)/TPG/Optimize/ # Root pad naar de Optimize applicaties. Deze moet lokaal op de PC staan.

OPTIMIZE_RSC_PATH = C:/ProgramData/TPG/Optimize/ # Root pad naar de Optimize Resources (bibliotheken en configuratie) lokaal op de PC.

OPTIMIZE_CONFIG_PATH = $(OPTIMIZE_RSC_PATH)Config/ # Pad naar de Optimize_Tools.cfg. Optimize_Tools.cfg is de ingang voor alle Optimize applicaties.

%if exists ($(OPTIMIZE_CONFIG_PATH)*.cfg)

% include $(OPTIMIZE_CONFIG_PATH)Optimize_Tools.cfg

% include $(OPTIMIZE_CONFIG_PATH)*_v8i.cfg

%endif


  • Bij een netwerkinstallatie dient het pad voor OPTIMIZE_RSC_PATH ingesteld worden op het pad van de rsc-files op het netwerk.

Uiteraard dient <netwerkpad> in de regel Optimize_RSC_PATH aangepast te worden naar het volledige netwerkpad.


Let op!
Open het bestand Standards.cfg met een standaard tekst editor, bijvoorbeeld met Notepad, Notepad++ of Textpad. Gebruik in ieder geval géén Word of Wordpad.


Als alternatief kan deze verwijzing ook in een specifieke .pcf opgenomen worden. De tools zijn dan alleen voor die betreffende workspace beschikbaar.