Nu moet aan MicroStation bekend gemaakt worden waar de config directory met de Optimize-cfg files zich bevindt. 

Dit doen we door het bestand Optimize.cfg uit de Optimize_tools\MicroStation_Configuration folder te kopiëren en te plaatsen in de MicroStation Configuration\Organization folder. 

Pas bij een netwerkinstallatie zo nodig de variabele OPTIMIZE_RESOURCE_PATH aan naar de juiste locatie van de Optimize Resource bestanden.

Indien ook de Optimize software op het netwerk wordt neergezet pas dan ook de variabele OPTIMIZE_CE_PROGRAM_PATH aan.


Let op!
Open het bestand Optimize.cfg met een standaard tekst editor, bijvoorbeeld met Notepad, Notepad++ of Textpad. Gebruik in ieder geval géén Word of Wordpad.